• سامانه قیمت گذاری کیفی مرغ زنده چیست؟؟

سامانه قیمت گذاری کیفی مرغ زنده چیست؟؟

سامانه قیمت گذاری کیفی مرغ زنده چیست؟؟

در بازار امروز اکثر کالاها ویا شاید تمامی کالاها  بر اساس کیفیت و درجه کیفی کالا قیمت گذاری می شوند ومشتریان به نسبت کیفیت کالا پول پرداخت می کنند هرچند که نوع کالا یکی باشد اما قیمت متفاوت است به عنوان مثال در یک میوه فروشی چند نوع پرتقال به قیمت متفاوت  وجود دارد که بر اساس کیفیت قیمت گذاری شده اند ومشتری بنا به کیفیت یکی را انتخاب میکندو پول آنرا پرداخت می نماید . یکی از کالاهایی که بدون در نظر گرفتن کیفیت فقط و فقط با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا و یا ریز و درشت بودن مورد قیمت گذاری قرار میگیرد مرغ زنده است .به عنوان مثال اگر امروز قیمت مرغ زنده 5000تومان باشد این قیمت شامل یک مرغ با کیفیت عالی و یک مرغ نامرغوب می باشد و هیچگونه تفاوتی در قیمت گذاری مرغ با کیفیت عالی با یک مرغ نامرغوب وجود نداردبنابراین تولید کنندگان هیچگونه تمایلی به عرضه مرغ مرغوب تر در بازار را ندارند چرا که برای آنها هیچ منفعتی در این کار نیست و فقط در نهایت مرغ مرغوب تر زودتر بارگیری و به فروش میرسد و مرغ نامرغوب زمان بیشتری برای فروش رفتن نیاز دارد.شرکت خدمات طیور طاها برای اولین بار در سطح کشور اقدام به درجه بندی کیفی مرغ زنده نموده و در راستای ارائه مرغ با کیفیت به بازار مصرف و قیمت گذاری مرغ بر حسب کیفیت گام بزرگی در راستای تولید و پرورش کیفی مرغ زنده و عرضه مرغ گرم با بالاترین کیفیت برداشته است که مواردی از مزایای این برنامه بیان می شود.                                                                                                                                                                                               1-مزایا  برای پرورش دهنده مرغ گوشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الف>صرفه جویی در دان مصرفی                                                                                                                                         در این طرح مرغدار که قصد انجام بارگیری را دارد قبل از بارگیری از دادن دان اضافه به مرغ که هیچگونه تاثیری در وزن گیری مرغ نداشته و فقط برای سیر کردن مرغ است پرهیز می کند و در عوض افت لاشه پایین تری را دارا خواهد بود که این کار باعث افزایش قیمت مرغ خواهد بود.                                                                                                                                                                                                   ب> به خاطر ندادن دان اضافه به مرغ  در استفاده از مصرف دان صرفه جویی شده  وقیمت تمام شده مرغ کاهش می یابد.                                                                                                                                                                                                                    2-مزایا برای کشتارگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الف>کیفیت لاشه به دلیل قطع دان قبل از بارگیری با کیفیت بالاتری به بازار عرضه می شود چون لاشه از بقایای دان مصرفی عاری می شود                                                                                                                                                                                                 ب>قیمت تمام شده مرغ به خاطر افت کم لاشه برای کشتارگاه به حداقل می رسد.                                                                                     کاری که شرکت خدمات طیور طاها در این برنامه انجام داده این است که برای مرغ کشته یک حد متوسط به عنوان میزان و معیار در نظر گرفته است که شامل مرغ های با افت لاشه 25% می شود. حال هر چند افت مرغ از 25%بالاتر یا پایین تر شود قیمت تمام شده آن هم به نسبت کم و زیاد می شود به این صورت که از این اختلاف 50%سهم مرغدار و50%سهم کشتارگاه می شود که هر دو در این سود یا زیان سهیم باشند.                                                    به عنوان مثال یک پرورش دهنده  مرغی با وزن 3000کیلوگرم و قیمت روز 5000تومان و میانگین 3کیلوگرم با افت 20%را تحویل کشتارگاه میدهد اختلاف حاصل  این افت با افت 25%مبلغی در حدود 332تومان می باشد که نصف این مبلغ به مرغدار و نصف دیگر به کشتارگاه تعلق می گیرد و قیمت تمام شده مرغ 166تومان از قیمت روز بیشتر خواهد شد و یا بالعکس مرغی با همین وزن و تعداد به قیمت روز با افت 30%مبلغ 166تومان از قیمت روز کمتر خواهد بود.

تماس با ما